Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach